Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = ��wiadek, architekt, podaje statystyki dotycz��ce zburzenia Warszawy, opisuje swoje prze��ycia z wyp��dzenia do Pruszkowa i wyja��nia ideologiczne pod��o��e zburzenia Warszawy przez Niemc��w.]
No results