Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = ��wiadek zosta��a deportowana do obwodu nowosybirskiego, gdzie pracowa��a. Potem zosta��a przeniesiona na Zabajkale. Ostatecznie trafi��a do Armii Polskiej wraz z m����em.]
No results