Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = ��wiadek zosta�� deportowany do Rosji, przewo��ony by�� w wagonie bydl��cym, potem ci����ko pracowa��. Jego syna aresztowano 17 wrze��nia i do dzi�� nie wie, gdzie on przebywa.]
No results