Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = ��wiadek zosta�� aresztowany w listopadzie 1939 r. i przebywa�� w radomskim wi��zieniu do ko��ca lutego 1940 r.]
No results