Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = ��wiadek zeznaje, ��e uda��o mu si�� uciec ze stolarni, w kt��rej Niemcy ��ywcem spalili innych mieszka��c��w jego kamienicy. Sp��on����o tam ok. 10 m����czyzn. Z okien domu ��wiadek widzia�� rozstrzelanie mieszka��c��w dom��w przy ul. Madali��skiego 18���22.]
No results