Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = ��wiadek zeznaje o zabraniu jej m����a podczas jej nieobecno��ci w ��odzi, wraz z 22 m����czyznami. Dnia nast��pnego po wskazaniu miejsca zbrodni przez mieszka��c��w znalaz��a cia��o m����a po��r��d innych zw��ok, 30 m od drogi, niedaleko wsi Piek��o. Za��wiadcza te�� o rozstrzelaniu sze��ciu m����czyzn przed wsi�� Niebo, a reszty bli��ej wsi Piek��o.]
No results