Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = ��wiadek z Nikopolu opisuje skutki trafienia rosyjskiego pocisku w budynek w kt��rym mieszka. W momencie ostrza��u kobieta znajdowa��a si�� w innym miejscu.]
No results