Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = ��wiadek przebywa��a g����wnie w schronie dla ludno��ci cywilnej w Charkowie. Na pocz��tku marca 2022 r. wyjecha��a do Polski poci��giem ewakuacyjnym.]
No results