Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = ��wiadek prze��y�� egzekucj�� na terenie fabryki Ursus. Jego relacja jest ciekaw�� opowie��ci�� o wydostawaniu si�� z terenu fabryki, a tak��e o innych osobach, kt��re si�� uratowa��y. ��wiadek podaje nazwiska kilku pomordowanych rodzin z jego domu.]
No results