Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = ��wiadek opowiada, ��e schroni�� si�� wraz z rodzin�� na terenie fabryki Dobrolin, gdzie pracowa�� i gdzie stacjonowa�� Wehrmacht, kt��ry odmawia�� wydania Polak��w kolejnym ���falom��� ��andarmerii. Twierdzi, ��e interwencja p��k. Wehrmachtu Muellera zapobieg��a jego egzekucji przy ko��ciele ��w. Wawrzy��ca. Wspomina, ��e rozstrzeliwuj��cy ��o��nierze byli pijani, a jeden si�� skar��y��, ��e od czterech dni patrzy na ludzkie mi��so i nie mo��e je����.]
No results