Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = ��wiadek opowiada o losach swoich dw��ch syn��w. Jeden zosta�� aresztowany przez policjant��w granatowych i nie powr��ci�� ju�� z KL Auschwitz. Drugi zosta�� zastrzelony za przynale��no���� do Batalion��w Ch��opskich.]
No results