Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = ��wiadek opisuje swoj�� rozmow�� z zast��pc�� Ludwiga Fischera, dr. Gollertem, przeprowadzon�� ju�� po Powstaniu Warszawskim, dotycz��c�� plan��w zniszczenia Warszawy.]
No results