Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = ��wiadek opisuje relalia ��ycia pod okupacj��, wspomina o ostrza��ach elektrowni atomowej w Enerhodarze, znikaniu ludzi. Opowiada o poczuciu zagro��enia z powodu niech��ci do nauczania zmienionego rosyjskiego programu oraz wspomina o karach dla rodzic��w za odmow�� posy��ania dzieci do szko��y.]
No results