Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = ��wiadek opisuje ��ycie codzinne w Chersoniu pod rosyjsk�� okupacj��, wspomina o braku zaopatrzenia. Kobieta by��a ��wiadkiem ��mierci ukrai��skich ��o��nierzy na Mo��cie Antonowskim.]
No results