Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = ��wiadek mieszka��a w I��owie, w obozie nie pracowa��a. M��wi o tym, co si�� z dzie��mi z obozu dzia��o po wojnie. Niemcy ewakuowali si�� w czwartek, a nast��pnego dnia weszli Rosjanie. Dzieci, kt��rych by��o niespe��na setka, oddano ludziom na wychowanie.]
No results