Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = ��wiadek mieszka�� w bezpo��redniej blisko��ci jednostki wojskowej. W pierwszy dzie�� wojny postanowi�� ewakuowa�� si�� z rodzin�� do Polski.]
No results