Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = ��wiadek m��wi o zabiciu jednego ��andarma i pojmaniu drugiego przez partyzant��w, co by��o powodem p����niejszych cz��stych wizyt Niemc��w i sko��czy��o si�� ��mierci�� kilku os��b.]
No results