Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = ��wiadek by�� wi����niem KL Auschwitz od 1943 r., p����niej zosta�� wywieziony do KL Plaszow. Opowiada o egzekucjach.]
No results