Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = ��wiadek aresztowany w Warszawie w 1940 r. by�� wi��ziony na Pawiaku a nast��pnie w obozach O��wi��cim, Majdanek, Flossenb��rg, Gross Rosen.]
No results