Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = ��wiadek ����czy w jeden ci��g wydarzenia z 2014 r. w Donbasie z inwazj�� rosyjsk�� w 2022 r.By��a przesiedle��cem wewn��trznym, nast��pnie opu��ci��a R��wne i ewakuowa��a si�� do Polski w pierwszych dniach wojny.]
No results