DOMINIK MALESA

Mińsk Mazowiecki, dnia 21 października 1970 r. Sędzia Sądu Powiatowego w Mińsku Mazowieckim Elżbieta Wróbel, w wykonaniu odezwy Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce z dnia 30 czerwca 1970 r., przesłuchała niżej wymienionego w charakterze świadka, w obecności protokolantki Elżbiety Koźbiał. Świadek, po pouczeniu o obowiązku mówienia prawdy i uprzedzeniu go o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania z art. 247 kodeksu karnego, po złożeniu przyrzeczenia zeznaje:


Imię i nazwisko Dominik Leon Malesa
Imiona rodziców Józef i Bronisława z d. Książek
Data i miejsce urodzenia 14 marca 1918 r., Wielgolas
Miejsce zamieszkania Cezarów, gr. Dębe Wielkie
Zajęcie rolnik

Wiosną 1941 r. do Bolesława Książka zgłosił się Żyd imieniem Idel. Jak mi wiadomo, skierował go do niego jego brat Henryk Książek. Idel był w wieku ok. 18-19 lat. Skąd pochodził i jakie jest jego nazwisko, nie wiem.

12 maja 1943 r. przeprowadzono obławę w zabudowaniach Bolesława Książka. Wśród grupy egzekucyjnej znajdował się policjant granatowy nazwiskiem Parys, obecnie nieżyjący. O przebiegu obławy i o egzekucji dokonanej na Bolesławie Książku i Idelu dowiedziałem się od swojej obecnej żony Aleksandry Malesa oraz sąsiadów będących świadkami. Jak mi wiadomo, Żyda Idela znaleziono w maszynie szerokomłotnej znajdującej się w stodole. Przed egzekucją Bolesława Książka bito, o czym świadczyły ślady krwi na ścianach domu. Następnie obu wyprowadzono do pobliskiego lasu i związanych zastrzelono. Bolesław Książek miał dwie kule w głowie.

Kto ujawnił fakt przechowywania Idela przez Bolesława Książka, nie wiadomo mi. Poza milicjantem Parysem nie znam nazwisk osób uczestniczących w obławie i egzekucji.

Na tym zakończono protokół, który po odczytaniu mi, jako zgodny z moimi zeznaniami podpisuję.