Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Mieszkanka domu przy ul. Id��kowskiego 4 opisuje, jak zosta��a ranna podczas opuszczania swojego domu na rozkaz Niemc��w. P����niej by��a przenoszona z miejsca na miejsce, ze szpitala do szpitala, amputowano jej nog��. Ostatecznie trafi��a do Szpitala Dzieci��tka Jezus.]
No results