ZDZISŁAW MAJEWSKI

Zdzisław Majewski
kl. VIb
Szkoła Powszechna nr 9 w Kielcach

O czym świadczą zbiorowe mogiły

Zbiorowe mogiły świadczą o tym, iż Niemcy, napadłszy na Polskę, chcieli wymordować dzielnych i wiernych synów ojczyzny, zaś potem włączyć ją do terenów III Rzeszy. W tym celu urządzali łapanki i wywozili tysiące Polaków na roboty do fabryk, w których wyrabiali amunicję i broń; dzieci i starców niezdolnych do pracy mordowali w okrutny sposób.

Polacy, chcąc swą ojczyznę ratować od zguby, tworzyli podziemne organizacje i szkoły, w których młodzież mogła kończyć studia – gdyż Niemcy pozamykali wyższe uczelnie, pozostawiając jedynie szkoły powszechne.

Oddziały partyzanckie wybijały mniejsze grupy Niemców. Jednak bandyci hitlerowscy dowiadywali się o tej pracy konspiracyjnej od szpiegów, którzy za paczkę papierosów wydawali nieraz całe grupy ukrywających się konspiratorów. Niemcy za każdego żołnierza armii niemieckiej rozstrzeliwali dziesiątki, a nawet setki niewinnych Polaków.

Po miastach i miasteczkach, w których były jakieś zabytki kultury polskiej, jak pomniki, zamki, pałace i inne, Niemcy burzyli je i niszczyli. Dla wygubienia kultury i nauki polskiej wywozili profesorów i nauczycieli do obozów koncentracyjnych. Ale duch narodu polskiego nie dał się załamać i znów powstało państwo polskie po sześciu latach koszmarnej niewoli.