JANINA KŁODAWSKA

Janina Kłodawska
kl. VIIa
Szkoła Powszechna im. Marii Konopnickiej w Kielcach

O czym mówią zbiorowe mogiły

Ziemia [?] nasza pokryta jest mogiłami – mogiłami tych, którzy przez cały czas okupacji walczyli z przemocą, narażając się na śmierć.

Najliczniejsze są mogiły zbiorowe, których wiele możemy znaleźć w najbliższym sąsiedztwie wszystkich polskich wiosek i miast.

W naszych Kielcach kilka tych mogił wyrosło za czasów, gdy niemiecka przemoc szalała nad naszym krajem.

Gdy staniemy nad taką mogiłą, zjawia się przed naszymi oczyma cała męka sześciu lat.

Mogiły te mówią do nas głosem krwi: „Myśmy polegli w imię wolności, naszą krwią skropione są wszystkie polskie lasy i pola, my opuściliśmy rodziny nasze i z dala od nich ginęliśmy, aby wam wywalczyć wolność, aby odwiecznego wroga naszego narodu wypędzić z kraju. Celem naszym było uwolnienie narodu polskiego od obozów Oświęcimia, Majdanka, ratowanie dzieci od przymusowych prac w kopalniach niemieckich, [walczyliśmy] w obronie naszych dóbr kulturalnych i materialnych.

Robimy to dla Was.

Wy [?] brońcie krwią wolności [przed jej okupacją].

To [?] głosy mogił, mogił zbiorowych.

Wtedy na usta nasze wypływa szept: „Obronimy!”.