ANONIM

[Brak danych ucznia]
Bobrza, 14 października 1946 r.

Chwile najbardziej pamiętne dla mnie z lat okupacji

Najbardziej pamiętną chwilą była bitwa 16 i 17 stycznia 1945 r. Niemcy przez dwa dni uciekali samochodami z Kielc w stronę Mniowa. Tymczasem Rosjanie zabiegli im drogę przez wieś Bobrza. Niemcy jednak w dalszym ciągu jechali z Kielc i musieli natknąć się na Rosjan, więc rozpoczęła się bitwa. Zagrzmiały armatnie działa, padało dużo kul zapalających karabinowych, zaczęły płonąć domy, stodoły i czołgi. [Brak].