STEFAN BORKOWSKI

Stefan Borkowski
kl. VI
Publiczna Szkoła Powszechna w Dąbrowie koło Kielc

O czym mówią zbiorowe mogiły

Zbiorowe mogiły mówią nam, że tam ktoś spoczywa. Znajdują się one w różnych częściach Polski. Gdy przechodzę koło takiego cmentarza, znajdującego się tuż przy szosie Kielce– Radom (we wsi Dąbrowa), nasuwają mi się myśli, żeby o tych grobach pamiętać, ponieważ w nich spoczywają obrońcy ojczyzny. Żołnierz, który padł w polu, spełnił swój obowiązek. Ale w mogiłach zbiorowych śpią snem wiecznym cywilni żołnierze, nienoszący munduru, którzy podobnie jak żołnierze spełnili wobec kraju swój obowiązek. Woleli ginąć, a nie zaparli się swej ojczyzny, nie pracowali razem z Niemcami.