MICHAŁ GLAZER

Plut. Michał Glazer, ur. 21 marca 1903 r. w Dalatynie [Delatynie]; 101 kompania transportowa.

Do Rosji zostałem wywieziony na przymusowe roboty 15 kwietnia 1941 r., w okolice miejscowości Winnica, gdzie pracowałem przy budowie lotniska.

Podczas wybuchu wojny z Niemcami zostałem wcielony do armii sowieckiej, skąd po ośmiu dniach zdezerterowałem, chroniąc się w pociągu, który woził uchodźców. W lipcu 1941 r. przybyłem tymże pociągiem do Izium. W Izium zostałem zatrzymany przez NKWD i wzięty do robót leśnych.

Po sześciu tygodniach uciekłem do Taszkientu [Taszkentu], z Taszkientu [Taszkentu] do Kiermine [Kermine], gdzie pracowałem trzy miesiące w kołchozie. 15 stycznia 1942 r. zgłosiłem się do armii polskiej, w której jestem do dnia dzisiejszego.