ANONIM

[Brak danych ucznia]
20 października 1946 r.

Chwila najbardziej dla mnie pamiętna z lat okupacji

Było to z rana, kiedy wojska rosyjskie podeszły pod naszą okolicę. Niemieckie wojska zatrzymały się, aby stawić opór. Z najbliższych wsi ludność polską wysiedlili. Wojska rosyjskie nacierały na Niemców. Strzelali z armat, kule w powietrzu gwizdały i rozrywały się po całej naszej okolicy. Podczas rozrywania się pocisków uciekliśmy do wsi Baszowice.