ELŻBIETA WŁODARSKA

Elżbieta Włodarska
kl. VIb
Publiczna Szkoła Powszechna nr 1
Skarżysko-Kamienna

O czym mówią zbiorowe mogiły?

Po wkroczeniu wroga na naszą ziemię zaczęliśmy przeżywać coraz cięższe chwile. Trudno było przyzwyczaić się do najeźdźcy, który brutalną nogą stąpał po naszej ukochanej ziemi. Wielu Polaków było zadowolonych z przyjścia okupanta, szybko zaczęło mu służyć. Ułatwiali okupantowi aresztowania swoich braci Polaków, nie patrząc na łzy sierot, żon, matek i rodzin. Takich wyrodnych synów Ojczyzny słusznie nazwać należy zdrajcami. Jednakowo karmiła ich Matka Ojczyzna, a odpłacili się krwawą, czarną niewdzięcznością na jej prawych synach. Na szczęście wielu Polaków nie traciło ducha. Zakładali oni tajne organizacje polityczne, bo mocno wierzyli, że Polska zmartwychwstanie. Ukrywali się w lasach, nieraz głodni i wyczerpani. Okupant, natrafiwszy na ślad tajnej organizacji dzięki pomocy konfidentów, w brutalny sposób postępował z aresztowanymi. Bito ich, wysyłano do obozów koncentracyjnych, spalano w krematoriach, wieszano lub rozstrzeliwano. Na terenie naszego miasta okupant pozostawił krwawe ślady swoich zbrodni. To masowe mogiły niezapomnianych bohaterów, [znajdujące się] obok kościoła, [w lesie] na Borze i w [lesie na] Brzasku. Ich mogiły mówią nam, że zginęli za słuszną i świętą sprawę. Duch ich nie umarł i pozostaną oni w naszej pamięci na zawsze, bo walczyli o wolność ukochanej ojczyzny, zostawiając po sobie bohaterski wzór dla przyszłych potomków. Nie tylko na terenie naszego miasta, lecz [także] na całej polskiej ziemi rozsiane są mogiły naszych bohaterów, którzy wierzyli, że Polska zmartwychwstanie, i ginęli ze słowami na ustach: „Jeszcze Polska nie zginęła!”. Przytuliła ich matka ziemia do swego łona, a krew ich została posiewem męstwa i bohaterstwa dla przyszłych pokoleń.

Sami odeszli w zaświaty, lecz duch ich żyje wśród nas, dając wzór życia dla Ojczyzny. Ich krew niewinna wsiąknęła w ziemię [i] woła na cały świat, że ziemia ta, wolna i polska, jest i na zawsze polską pozostanie! Zbiorowe mogiły to przepiękny wzór męstwa i walki o święte i słuszne prawa naszego narodu.