MARIAN MACIEJEWSKI

Marian Maciejewski
kl. IV
rok szkolny 1946/1947

Co nam mówią zbiorowe mogiły?

Zbiorowe mogiły mówią nam, że Niemcy chcieli wszystkich Polaków wytępić. Nieraz w jednej mogile było sto albo trzysta [osób] i więcej. Niemcy czasem brali ludzi i wywozili do lasu, rozstrzeliwali, kopali dół i zasypywali równo ziemią. Na tych mogiłach sadzili las. To są groby ukryte. Niemcy chcieli ukryć zbrodnie przed światem. W Polsce dużo jest zbiorowych mogił jawnych i ukrytych. Odkopują je [obecnie] i badają. Dzisiaj ludzie trafiają na ślady mogił. Zbiorowe mogiły mówią nam, jak Niemcy rządzili w Polsce.