JAKUB CHABIK

Jakub Chabik
Publiczna Szkoła Powszechna III st. w Chęcinach

Co nam mówią zbiorowe mogiły

Przez wiele lat Niemiec, wróg nasz straszny, bił, niszczył i mordował Polaków. Przez to w wielu miejscowościach na polskiej ziemi, a także i w naszych okolicach, pozostały mogiły bohaterów, którzy walczyli za ojczyznę. Dużo ludzi zostało niewinnie zabitych. Czasem, gdy idziesz lasem, staniesz nad niewielkim kurhanem, nad którym stoi skromny krzyżyk. Wiesz, że kryje on zwłoki bezimiennego bohatera. Staniesz i zamyślisz się smutno. Może twój ojciec i brat spoczywają w mogile nieznani nikomu. Ty wiesz na pewno, że oni przelali swą krew w obronie Ojczyzny.

Nadchodzą zaduszki. My, członkowie Polskiego Czerwonego Krzyża, musimy zaopiekować się tymi mogiłami, by nie poszły w niepamięć. Praca nasza musi być stała. Musimy oczyścić groby ze ściółki, porobić wieńce i ładnie odarniować, a potem zapalić świeczki, przyrzec tym wielkim ludziom, że pójdziemy ich śladem, że zawsze kochać będziemy Polskę i gotowi jesteśmy oddać za nią krew. Cześć wam, bohaterowie!