REGINA WALCZAK

Regina Walczak
kl. VIa
17 czerwca 1946 r.

Moje przeżycie z wojny

Pamiętam, u nas w Kamieńcu 15 czerwca 1944 r. w nocy panował ruch na ulicy, coś się działo, ale co – tego nikt nie wiedział, bo każdy bał się wyglądać na ulicę.

Rano skoro świt dowiedzieliśmy się, że było aresztowanie polskich nauczycieli. Między nimi były dwie moje nauczycielki. Dzieci zaaresztowanych rodziców od świtu czekały pod [budynkiem] żandarmerii, aby podać im coś do zjedzenia.

O godz. 10.00 przyjechały dwa samochody i po dwoje sprowadzano [aresztowanych] do samochodów. Ludzie chodzili jak zatruci, bo Niemcy powiedzieli, że ich powiozą na stracenie.