MARIA BEDNARZ

Maria Bednarz
kl. IIIg

Jak uczyłam się w okresie okupacji

Plan:
1. Okoliczności, w jakich się uczyłam.

2. Program moich lekcji.

W roku [szkolnym] 1941/1942, mając lat 13, uczęszczałam do szóstej klasy szkoły powszechnej w Korytnikach, lecz na skutek rozruchów wojennych już w styczniu 1942 r. nauka została przerwana, a szkołę zajęło wojsko.

Od tego czasu aż do 1943 r. nie miałam możności uczęszczania do jakiejkolwiek szkoły czy uczenia się prywatnie. Dopiero w tymże roku, zamieszkawszy z rodzicami w Krasiczynie, mogłam rozpocząć naukę prywatną.

Uczyła mnie Pani Prof. Maria Stopka. Lekcje moje rozpoczęły się dnia 1 grudnia. Odbywały się w domu moich rodziców codziennie wieczorem od godz. 18.30 do 20.00, gdyż Pani Profesorka o tej porze dopiero kończyła swoją całodzienną pracę w biurze, a ja swe zajęcia domowe.

Przedmiotami, których się uczyłam, były: język polski, niemiecki, matematyka z geometrią, geografia, przyroda. Zadania moje odrabiałam przeważnie po lekcji, późno wieczorem, gdyż wtedy już panował spokój i mniej byłam narażona na podpatrzenie [przez] donosicieli.

Tak uczyłam się do 30 maja 1944 r. Do zaprzestania nauki zmusiły mnie krytyczne warunki materialne. W czasie nauki nie miałam na szczęście żadnych przeszkód ze strony władz niemieckich.