ALOJZY CZARNOTA

Alojzy Czarnota
kl. Ia licealna

Jak uczyliśmy się w czasie okupacji


1. Różne formy nauczania (zorganizowane lub nie).
2. Stosunek do okupanta.
3. Warunki materialne i lokalowe.
4. Własne uwagi i spostrzeżenia.

W czasie okupacji uczyłem się sam, przez trzy lata z przerwami. W tym okresie przerobiłem powierzchownie program pierwszej i drugiej klasy gimnazjalnej, opierając się wyłącznie na podręcznikach. Na podstawie w ten sposób przerobionego materiału zdałem egzamin szczegółowy ze wszystkich przedmiotów pierwszej i drugiej klasy gimnazjalnej w sierpniu 1944 r.

Warunki materialne i lokalowe nie były nadzwyczajne, gdyż uczyłem się na wsi i często od nauki byłem odrywany, aby pomagać rodzicom w gospodarstwie. W trakcie zaś samej nauki często przeszkadzało mi młodsze rodzeństwo, ponieważ posiadaliśmy tylko dwa lokale mieszkaniowe.

Stosunek mój do okupanta był wrogi i w czasie przyjazdu Niemców do wsi, co się rzadko zdarzało, książki dobrze chowałem i sam się kryłem. Oprócz Niemców byłem również szpiegowany przez Ukraińców i to może było powodem największej przeszkody w nauce, gdyż mieszkałem we wsi ukraińskiej i codziennie miałem z nimi styczność.