CZESŁAW KĘPA

Czesław Kępa
kl. II
Gimnazjum Biskupie w Siedlcach

Jak uczyłem się w czasie okupacji

We wrześniu 1939 r. wkroczył do Polski okupant niemiecki. W pierwszych chwilach po wkroczeniu począł on znosić szkoły średnie. Także począł znosić pewne przedmioty w szkole powszechnej – geografię i historię. Książki polskie kazał zdać, a do nauki wydał pisemko „Ster”. Było ono główną książką do nauki języka polskiego. Ja w tym czasie byłem uczniem klasy drugiej szkoły powszechnej.

W 1940 r. [Niemcy] zajęli naszą szkołę, zamieniając ją na magazyn zboża, gdzie składowali [je] aż do 1944 r. Z powodu braku lokalu uczyłem się w drewnianym baraku, oddalonym od miasta o dwa kilometry. Często do szkoły, a szczególnie w zimie, było bardzo trudno się dostać, ponieważ były duże zaspy śnieżne, przez które z trudem trzeba było się przedostawać. Były także bardzo często łapanki do Prus na roboty. Młodzież musiała się dość często kryć przed łapankami, nie śpiąc po całych nocach. Książki polskie [Niemcy] zabronili młodzieży czytać pod ciężką karą. Książki z bibliotek były przez okupanta palone lub też w inny sposób niszczone.

Młodzież pomimo prześladowań uczyła się po kryjomu, organizując tzw. komplety, na których uczyliśmy się geografii, historii i innych przedmiotów.