TADEUSZ TRENT

Tadeusz Trent
kl. Ib
26 czerwca 1946 r.

Jak uczyłem się podczas okupacji

Podczas okupacji chodziłem do szkoły powszechnej we wsi Kułaczkowce, pow. Kołomyja. Nauka szła mi łatwo pomimo prześladowań władz. Później szkoły zostały zamknięte, wobec czego począłem uczyć się w domu. Mimo wszystko w domu musiałem ukrywać książki, gdyż wzbraniano uczyć się przedmiotów takich jak język polski, historia, geografia itp.

Szkoły powszechnej skończyłem tylko cztery klasy. [Moja] nauka po kryjomu przyniosła mi dużo korzyści, gdyż nie skończywszy szkoły powszechnej, zdałem egzamin do gimnazjum. W nauce nie mam na razie dużych trudności. Kończąc ten rok szkolny, przypominam sobie wszystkie trudności, które przełamałem przy zdawaniu egzaminu.