NATALIA NIENAŁTOWSKA

Natalia Nienałtowska
[…]
07-300 Ostrów Mazowiecka

Główna Komisja Badań
Zbrodni Hitlerowskich w Polsce
Okręgowa Komisja w Białymstoku
Białystok, ul. Bema 11

Dotyczy sprawy: KO 96/88

W nawiązaniu do pisma nr Ldz. 1476/88 w imieniu brata Leonarda Skłodowskiego, do którego pismo było skierowane, niniejszym informuję, że mama Amelia Skłodowska zmarła w 1966 r., mając 56 lat, jak również nie żyje siostra ojca Apolonia, której adres mamy podać. Żyją natomiast wszystkie dzieci zamordowanego (zabitego) 20 stycznia 1944 r. Heronima [Hieronima] Skłodowskiego, których nazwiska, daty urodzenia i aktualne miejsca zamieszkania podaję. I tak:


1. Leonard Skłodowski, ur. 10 stycznia 1931 r., zam. Skłody-Piotrowice, 07-323 Zaręby Kościelne,
2. Irena Dmochowska, ur. 1 stycznia 1932 r., zam. Dmochy-Wypychy, poczta Czyżew,
3. Natalia Nienałtowska, ur. 3 lipca 1937 r., zam. Ostrów Mazowiecka, […],
4. Cecylia Tomczuk, ur. 27 listopada 1939 r., zam. Kobyłka k. Warszawy, […],
5. Włodzimierz Skłodowski, ur. 18 kwietnia 1942 r., zam. Ostrów Mazowiecka, […].

Ponadto informuje, że nie pamiętamy nazwisk Żydów, którym była udzielana pomoc, co było przyczyną śmierci naszego ojca i babci.

Z poważaniem
Nienałtowska