KAROL TARCZYŃSKI

Karol Tarczyński
kl. Vb
Szkoła Powszechna im. Tadeusza Kościuszki
w Jedlińsku
28 października 1946 r.

O czym mówią zbiorowe mogiły

Mogił zbiorowych jest bardzo dużo. Po lasach, polach – gdzie tylko spojrzeć leżą polscy bohaterowie. Nie chowano ich na cmentarzu, tylko gdzie popadło. Niemcy chcieli wytępić wszystkich prawdziwych Polaków, którzy nie chcieli się wyrzec polskiej mowy. Niemcy mówili, że to są „polscy bandyci”. Ci Polacy walczyli o wolność, o polską ziemię.

Hitlerowcy palili ich w krematoriach, dusili w komorach gazowych, wieszali na szubienicach. Wielu bojowników o wolność tracili w barbarzyński sposób. Świadczą o tym zbiorowe mogiły: na Firleju k. Radomia, w Radomiu, w Warszawie i w wielu innych miastach i miasteczkach. Zbliża się Dzień Zaduszny. Musimy się zaopiekować tymi grobami. Obłożyć darniną, złożyć wieńce, kwiaty i zapalić świeczki. Potem pomodlić się za duszę polskich bohaterów.