JANINA ŚWIĄTEK

Janina Świątkówna
kl. IV
Publiczna Szkoła Powszechna w Parznicach
gm. Gębarzów, pow. Radom

O czym mówią zbiorowe mogiły

Po strasznej wojnie i okupacji niemieckiej na polskiej ziemi pozostało wiele mogił. W mogiłach tych leżą tysiące Polaków pomordowanych przez Niemców. Jedni zginęli rozstrzelani przez żandarmów niemieckich, innych powieszono jak zbrodniarzy. Winą ich było, że byli Polakami i kochali swoją Ojczyznę.

Uczę się historii Polski i wiem, że Niemcy napadali na Polskę od najdawniejszych czasów. Chcieli wyniszczyć i wygubić cały naród polski, aby zająć nasze ziemie, a tam, gdzie mieszkają Polacy, osadzić Niemców. Patrząc na te mogiły, musimy pamiętać, ile przecierpieli ci, których szczątki kryją te groby. Jednak ich cierpienia i krew nie mogą iść na marne. Musimy zbudować silną Polskę, aby [nigdy] więcej Niemcy nie zagarnęli naszej ziemi. Wszyscy Polacy muszą zgodnie pracować, aby nasza Ojczyzna nie bała się żadnego wroga.

To mówią nam zbiorowe mogiły.