WANDA PIĄTEK

Wanda Piątek
kl. VII
Szkoła im. Prezydenta Gabriela Narutowicza
[w Radomiu]

O czym mówią zbiorowe mogiły

W czasie okupacji niemieckiej ziemię polską pokryły liczne mogiły. Gdzie spojrzysz: w lasach, na polach i cmentarzach wznoszą się i mówią o przeszłości. Mówią o zbrodniach niemieckich. Przypominają nam o obozach koncentracyjnych, w których Polacy przelewali krew za Ojczyznę. Przypominają, że drogi do Oświęcimia, Majdanka i Dachau są usłane kośćmi polskich męczenników i zroszone ich krwią. Mówią o zemście na Niemcach.

Raz, będąc w lesie, przystanęłam nad mogiłą nieznanego bohatera. Zamyśliłam się głęboko i przypomniały mi się wszystkie zbrodnie niemieckie. Ślubowałam wtedy nad tą mogiłą, że dotąd będę pracować, póki nie zabliźnię choć w małej cząstce ran zadanych naszej kochanej Ojczyźnie – Polsce.