KAZIMIERZ PALCZEWSKI

Kazimierz Palczewski
Szkoła im. Ignacego Daszyńskiego
Radom, 4 listopada 1946 r.

O czym mówią nam zbiorowe mogiły

Okupant niemiecki bardzo nienawidził Polaków, srogo ich prześladował i karał śmiercią. W ciągu prawie siedmioletniej [sic!] wojny cała Polska pokryła się mogiłami poległych w walce z Niemcami bohaterów polskich. W każdej wiosce, w lasach i miastach są mogiły. Niektóre z nich porosłe trawą, bez krzyży i tabliczek [z nazwiskami] poległych. Przypominają nam o okrucieństwie barbarzyńskiego okupanta niemieckiego, który chciał zniszczyć naród polski. Lecz Polacy mimo strasznych prześladowań nie ulegli w walce i nadal walczyli z Niemcami. Z tej walki powstawały nowe mogiły, których jest tak dużo, że trudno wszystkie zliczyć.

My wszyscy powinniśmy otaczać czcią mogiły poległych i umęczonych Polaków. Przypominają nam one o tysiącach dzieci i dorosłych ginących wśród strasznych męczarni. Cała ziemia nasza jest przesiąknięta krwią tych męczenników. Niechaj pamięć o nich nigdy nie zaginie w naszych sercach.