EDWARD WIELGORZ

1. Dane osobiste (imię, nazwisko, stopień, wiek, zawód i stan cywilny):

Edward Wielgorz, ur. 19[11?] r., rolnik, kawaler.

2. Data i okoliczności zaaresztowania:

12 lutego 1940 r. przybyło sześciu żołnierzy NKWD: „Ręce do góry, w imieniu prawa przesiedlony w inną obłast ”.

3. Opis obozu, więzienia:

Przywieziony do omskiej obłasti, rejon tarski, posiołek Piciletka [Piatiletka?] położony nad rzeką Irtysz, rozpołożony w lasach nieprzebytych stepów [sic!].

5. Skład więźniów, jeńców, zesłańców:

Na posiołku zamieszkiwało 150 rodzin Polaków i Ukraińców, którzy nawzajem pomagali sobie we wspólnej niedoli i utracie ukochanej ojczyzny.

6. Życie w obozie, więzieniu:

Po przywiezieniu na posiołek w trzy dni od naszego przybycia wysłano [nas] na rąbkę lasu i spław. Żywność nie do wyżycia, o ubraniu nie było mowy. Ludność miejscowa uprzejma.

7. Stosunek władz NKWD do Polaków:

Kierownictwo i władza kazała zapominać o Polsce i jej przyszłości, wychwalając swoje prawa i zorganizowanie ludności na stronę komunistyczną i jej przyszły rozwój dzieła.

8. Pomoc lekarska, szpitale, śmiertelność:

Utrudniona z braku lekarstw. Odpowiedzialność lekarza za uwolnienie od pracy na jego zamknięcie [sic!]. Umarłych z braku pomocy lekarskiej i miejsca [?] życia było 15 osób, których nazwisk nie pamiętam.

9. Czy i jaka była łączność z krajem i rodzinami?

Łączność z krajem utrudniona, pod wielką kontrolą i niedoszłych posyłek, jak i listów [sic!].

10. Kiedy został zwolniony i w jaki sposób dostał się do armii?

Zwolniony 28 września 1942 r. [sic!] Wyjechałem do Omska, wstąpiłem do kołchozu i po wezwaniu NKWD wstąpiłem do 9 Dywizji Piechoty 12 lutego 1942 r.