LUCYNA GAWRYSZEWSKA

Warszawa, 22 marca 1947 r. Członek Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Warszawie, sędzia Halina Wereńko, przesłuchała niżej wymienioną w charakterze świadka, bez przysięgi. Uprzedzona o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, świadek zeznała, co następuje:


Imię i nazwisko Lucyna Gawryszewska, ps. „Bronka”
Imiona rodziców Wiktor i Anna
Data urodzenia 17 maja 1923 r.
Wykształcenie cztery klasy gimn. kupieckiego
Miejsce zamieszkania Warszawa, ul. Nowy Świat 72 m. 3
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość i przynależność państwowa polska
Zawód stenotypistka

W czasie powstania warszawskiego byłam patrolową patrolu sanitarnego w ZUS przy ul. Czerniakowskiej. 12 września 1944 roku zostałam ranna w nogi, po czym przeniesiono mnie do szpitala polowego przy ul. Zagórnej 9.

Dyrektorem szpitala był dr Nowakowski. W szpitalu leżeli w większości powstańcy, było trochę rannych z ludności cywilnej. Słyszałam, iż było 150 rannych.

16 września oddział Wehrmachtu zajął szpital i ewakuował częściowo rannych i personel w al. Szucha 25, [do] gestapo, potem do Szpitala Dzieciątka Jezus.

W al. Szucha, przed wprowadzeniem do gmachu gestapo, na ulicy gestapowcy bili rannych mężczyzn. Dziewczęta zabierano na przesłuchania, czy wracały stamtąd – nie wiem.

Byłam w tym czasie bardzo chora, więc nie pamiętam, ilu nas przeszło na al. Szucha, ilu pozostało na Zagórnej. Pozostałą część rannych ewakuowano do Szpitala Dzieciątka Jezus po 20 września 1944 roku.

Na tym protokół zakończono i odczytano.