STANISŁAW MAJ

Kanonier Stanisław Maj, rocznik 192[brak], rolnik, kawaler.

Wysłany [zostałem] na wolną zsyłkę 10 lutego 1940 r. [do] posiołka Krugloje, talmieński rejon, nowosybirska obłast, na leśne roboty. Żyłem z rodziną w barakach, warunki życiowe i moralne były bardzo trudne. W tym samym obozie pracy leśnej było ok. stu rodzin. Robota trwała co dzień 12 godzin, zarabialiśmy dziennie po pięć rubli.

Stosunek władz NKWD do Polaków był bardzo niedobry.

Pomoc lekarska była niedobra, bardzo dużo Polaków zmarło – do 50 osób. Nazwisk ich nie pamiętam.

Łączności z krajem żadnej nie było.

Zostałem zwolniony z obozu pracy 7 września 1941 r. i wydali mi dokumenty. Stamtąd wszystkie rodziny wyjechały w Kazachstanskaja ZSSR, nowotroicki rajon.

26 lutego 1942 r. zostawiłem rodzinę, a sam wstąpiłem do wojska w Ługowoje.