BRONISŁAW MACULEWICZ

1. Dane osobiste (imię, nazwisko, stopień, wiek, zawód i stan cywilny):

Kanonier Bronisław Maculewicz, 20 lat, bez zawodu, kawaler.

2. Data i okoliczności aresztowania:

Zesłany z rodziną 10 lutego 1940 r.

3. Nazwa obozu, więzienia, miejsca robót przymusowych:

Ałtajski Kraj, Zmieinogorski rejon, Zmieinogorsk specposiołek.

4. Opis obozu, więzienia:

Teren górzysty, mieszkania – ziemlanki – robiliśmy sami. Warunki złe, panowały choroby, tyfus.

5. Skład jeńców, więźniów, zesłańców:

Było 45 rodzin narodowości polskiej. Z wyjątkiem czterech rodzin białoruskich, osadnicy i gajowi.

6. Życie w obozie, więzieniu:

Życie było złe. Pracowało się dziesięć godzin. Warunki pracy i wynagrodzenia: płacono za wyrobienie normy siedem rubli i [za to musiało się] utrzymać rodzinę.

7. Stosunek władz NKWD do Polaków:

Stosunek władz NKWD był złowrogi. Kary były za niewyrobienie normy i za rozmowę o Polsce.

8. Pomoc lekarska, szpitale, śmiertelność:

Pomocy lekarskiej nie było, szpitali nie było, duża liczba zmarła. Nazwisk nie pamiętam.

9. Czy i jaka była łączność z krajem i rodziną?

Z krajem łączności nie było.

10. Kiedy został zwolniony i w jaki sposób dostał się do armii?

Uwolniony zostałem w listopadzie 1941 r. Gdy dowiedziałem się o organizowaniu się wojska polskiego na południu, pojechałem bez powołania do wojska.