MAJER LEINER

1. Dane osobiste (imię, nazwisko, stopień, wiek, zawód i stan cywilny):

Kanonier Majer Leiner, 26 lat, pomocnik piekarza.

2. Data i okoliczności zaaresztowania:

Aresztowany przez władze sowieckie 25 listopada 1939 r. na granicy niemiecko-sowieckiej w czasie przekraczania tejże.

Do 31 sierpnia 1939 r. odbywałem służbę czynną w 6 Dywizjonie Artylerii Konnej w Stanisławowie. 1 września 6 Dywizjon Artylerii Konnej opuścił Stanisławów i translokowany został do Tarnobrzega. Stamtąd wycofywaliśmy się do Zamościa i w bojach pod Tarnobrzegiem zostałem wzięty do niewoli niemieckiej, skąd uciekłem i przekroczyłem granicę, jak powyżej [napisałem].

3. Nazwa obozu, więzienia lub miejsca przymusowych prac:

Od 25 listopada 1939 do 28 marca 1940 r. siedziałem w więzieniu w Samborze, skąd zostałem wysłany do Woroszyłowgradu, gdzie odbywałem śledztwo. Stamtąd zostałem odesłany do Starobielska, gdzie otrzymałem wyrok pięciu lat ciężkich robót i odesłano mnie do więzienia w Charkowie. 2 września 1940 r. zostałem odesłany do łagru w Komi ASRR.

4. Opis obozu, więzienia:

Lasy, moczary. Budynki: baraki. Warunki mieszkaniowe złe.

5. Skład więźniów, jeńców, zesłańców:

Polacy, Rosjanie, Ukraińcy, Tatarzy, Uzbecy, Kazachowie [skazani] za kradzież, przekroczenie granicy. Poziom umysłowy średni. Wzajemne stosunki między Polakami a wyżej wymienionymi złe.

6. Życie w obozie, więzieniu:

Budowa dróg w lasach. Warunki pracy złe. Norma: sto procent. Wynagrodzenie za pracę [stanowiło] utrzymanie.

7. Stosunek władz NKWD do Polaków:

Zły, wmawianie w Polaków, że już więcej Polski nie zobaczą itd.

8. Pomoc lekarska, szpitale, śmiertelność:

Pomoc lekarska dobra. Śmiertelność duża.

9. Czy i jaka była łączność z krajem i rodzinami?

Jeden raz otrzymałem telegram od brata z Polski.

10. Kiedy został zwolniony i w jaki sposób dostał się do armii?

Zwolniony 20 września 1941 r. w Czibiu (Komi ASRR). 4 kwietnia 1942 r. wstąpiłem do Wojska Polskiego i przydzielono mnie do 8 Pułku Artylerii Lekkiej.