JÓZEF GRYCKIEWICZ

1. Dane osobiste (imię, nazwisko, stopień, wiek, zawód, stan cywilny):

Kanonier Józef Gryckiewicz, rolnik.

2. Data i okoliczności zaaresztowania:

Zostałem zabrany do wojska 19 listopada 1940 r. do artylerii przeciwlotniczej miasta Iwanowo, pułk 250.

3. Nazwa obozu, więzienia, miejsca robót przymusowych:

W czasie wojny niemiecko-sowieckiej wyjechaliśmy do Moskwy, po 18 dniach wojny zwolnili mnie z wojska i odesłali do roboczego batalionu do miasta Gorki.

4. Opis obozu, więzienia:

W Gorkach [Gorkim] pracowaliśmy przy kopaniu rowów, przeprowadzaliśmy kable podziemne.

5. Skład jeńców, więźniów, zesłańców:

Nazwa batalionu 996, byli w nim tylko sami Polacy i Niemcy. Stan batalionu był 572. W czasie kopania rowów i zakładania min zostało dużo zabitych. W czasie kopania natrafiono na minę, która nie była zerwana.