KONSTANTY ANTONOWSKI

1. Dane osobiste (imię, nazwisko, stopień, wiek, zawód, stan cywilny):

Kanonier Konstanty Antonowski, bez zawodu, kawaler.

2. Data i okoliczności zaaresztowania:

29 marca 1939 r. [sic!] w obłasti Pińsk.

3. Nazwa obozu (więzienia, miejsca robót przymusowych):

Od 29 marca do 29 lipca był [w] więzieniu Mińsk, stamtąd wywieziony do Ufy, obłast baszkirska.

4. Opis obozu, więzienia:

Siedziałem więzieniu SRR, Ufa, obłast baszkirska. Warunki niemożliwe, tak strasznie brudno.

5. Skład jeńców, więźniów, zesłańców:

Warunki niemożliwe, tak brudno.

6. Życie w obozie, więzieniu:

Byłem do końca w więzieniu.

7. Stosunek władz NKWD do Polaków:

Stosunek władz normalny.

8. Pomoc lekarska, szpitale, śmiertelność:

Pomocy lekarskiej nie było.

9. Czy i jaka była łączność z krajem i rodziną?:

Od dnia aresztowania do dziś nie miałem łączności z rodziną.

10. Kiedy został zwolniony i w jaki sposób dostał się do armii?:

Zostałem zwolniony 24 listopada 1941 r. do armii.