FRYDERYK HALICZ

1. Dane osobiste (imię, nazwisko, stopień, wiek, zawód, stan cywilny):

Kanonier Fryderyk Halicz, 25 lat, 17 lipca, krawiec. Wcielony do wojska rosyjskiego 9 maja 1941 r. do Kostierowa Moskwa

2. Data i okoliczności zaaresztowania:

Zabrany do wojska z Chodorowa.

3. Nazwa obozu, więzienia, miejsca robót przymusowych:

Z wojska zostałem wywieziony do Gorkowa do robót fortyfikacyjnych.

4. Opis obozu, więzienia:

Mieszkałem w barakach, spałem na podłodze.

5. Skład jeńców, więźniów, zesłańców:

Było nas 150 różnych narodowości.

6. Życie w obozie, więzieniu:

Warunki były ciężkie, kopaliśmy okopy przeciwtankowe, nosiliśmy kamienie i piasek. Wynagrodzenie – 800 g chleba.

7. Stosunek władz NKWD do Polaków:

Stosunek NKWD był mierny. Za przeciwstawienie się lub opór karali paką, a po nieobecności [przez] 24 godziny zamykali na kilka lat, a nawet rozstrzeliwali. Na zebraniach głosili ciągle, że Polski nie będzie.

8. Pomoc lekarska, szpitale, śmiertelność:

Opieka lekarska była, lekarz był rosyjski i pomocnik Polak.

9. Czy i jaka była łączność z krajem i rodziną?:

Otrzymałem trzy kartki od ojca z Chodorowa.

10. Kiedy został zwolniony i w jaki sposób dostał się do armii?:

Po układzie polsko-rosyjskim zwolnili nas i odstawili do polskiej komisji poborowej w Daszlaku [?].