STEFAN MARCINKIEWICZ

KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY OBOZÓW JEŃCÓW WOJENNYCH

Wachmistrz Stefan Marcinkiewicz.

1. Nazwa obozu:

Starobielsk, Rosja (namioty).

2. Skład jeńców:

Wojskowi wszystkich stopni.

3. Liczba jeńców:

Ok. 3 tys.

4. Czas istnienia obozu:

Od 25 lipca do 3 września 1941 r.

5. Opis obozu:

Teren odpowiedni. Pomieszczenia w namiotach na piasku. Z powodu dużej liczby jeńców ciasno, brak miejsca. Wyżywienie bardzo marne. Co zaś się tyczy warunków higieny – złe.

6. Życie w obozie:

Poddział był na brygady po 36 osób. Prac przymusowych poza obozem nie było, a tylko gospodarcze w obozie, jak rąbanie drewna, pompowanie i noszenie wody do kuchni oraz sprzątanie rejonu. Proponowane były prace ochotnicze przy budowie lotnisk, a skoro nie zgłosiła się odpowiednia liczba, wyznaczano na dopełnienia przymusowo. Zaczęło się rozwijać życie kulturalne, jak organizacja orkiestry, [nieczytelne], czytanie gazet itp.

7. Stosunek NKWD do jeńców:

Stosunek [zarówno] NKWD, jak i politruków, i innych był łagodny i stawał się więcej przyjazny, lecz tylko ze strony tych władz.

8. Jeńcy, którzy się wyróżnili dodatnio lub ujemnie:

Jeńców, którzy się wyróżnili dodatnio, nie zaobserwowałem. Natomiast ujemnie [wyróżnił się] Józef Gondek z Radomia, który stale działał na niekorzyść jeńców.

9. Zmarli w obozie:

Wypadków śmierci nie było.

Uwagi:

W czasie marszu do Rosji od 28 czerwca do 21 lipca 1941 r. [więźniowie] obozu przeszli od Zastawia do Złotonoszy ok. 800 km, a następnie [przejechali] cztery dni pociągiem. W czasie marszu dawano tylko pół litra posiłku na dzień lub na dwa dni. [Tego], kto nie mógł maszerować z wycieńczenia, zostawiali i zakłuwali bagnetami lub rozstrzeliwali.